спектр дії Бронхипрет

Розділ виключно для фахівців у галузі охорони здоров'я

  • Вся інформація у цьому розділі призначена виключно для фахівців у галузі охорони здоров'я.
  • Використовуючий цей розділ Ви підтверджуєте, що Ви є фахівцем у галузі охорони здоров'я.
  • Якщо Ви не є фахівцем  у галузі охорони здоров'я  - ознайомлюючись з матеріалами розділу Ви берете на себе відповідальність за можливе спотворене розуміння матеріалів.

Бронхипрет® має широкий спектр дії

Препарат Бронхипрет® відрізняється в основному властивістю розріджувати мокротиння, бронхолітичною та протизапальною діями. Випробування in vitro підтверджують противірусну та антибактеріальну дію, доповнюючи фармакологічний профіль. Попередні 
фармакологічні випробування вказують на синергічну взаємодію рослин, застосованих в цій комбінації.Переконлива ефективність завдяки додатковій активності трав; на прикладі in vivo моделі інгібування набряку. У цій моделі щуру в задню лапу вводиться ін’єкція агента запалення (каррагинан, класичний ініціатор запалення, який отримують з червоних водоростей). Потім набряк лапи вимірюють безпосередньо за величиною набухання як критерій запалення. У нашому випробуванні щурів годували або контрольною речовиною або випробуваною речовиною за  60 хвилин до ін’єкції каррагинану.  Речовини негативного контролю –це допоміжні речовини випробуваного лікарського засобу без діючої речовини. Проводилося випробування таких речовин: екстракт чебрецю, екстракт плюща і дві різні концентрації розчину препарату Бронхипрет®. Фенілбутазон застосовувався в якості протизапального позитивного контролю. Об’єм задньої лапи щура вимірювався через одну годину після індукції набряку. Отримані результати показують,  що поєднання екстрактів чебрецю та плюща мали значно сильнішу дію, що інгібувала набряк, наприклад, протизапальну, в порівнянні  з окремим застосуванням екстрактів. Концентрація препарату Бронхипрет® була значно нижчою  (60 мг/кг маси тіла) в порівнянні з  концентрацією окремих екстрактів  (162 і 122 мг/кг відповідно), але мала кращу протизапальну дію, ніж кожен екстракт окремо. Результати  є переконливим показником синергічної взаємодії двох екстрактів в поєднанні (Fath, 2012).

Бронхипрет має   протизапальний ефект

Крім того, дані in vitro класичної моноцитарно-макрофагальної моделі показують, що, в залежності від концентрації, різні розведення 
розчину чебрецю-плюща в краплях Бронхипрет® інгібують вироблення ключових медіаторів запалення (лейкотрієни B4, простагландин Е1 
та інтерлейкін 1 бета), тому мають властивість уповільнювати надмірні реакції запалення (Fath, 2012). Ліпополісахарид (ЛПС) збільшує міграцію клітин запалення (нейтрофілів) у рідині бронхоальвеолярного лаважа (РБАЛ) (чорний стовпчик). Лікування препаратом Бронхипрет® призвело до зменшення запалення через 48 години після початку лікування. Дексаметазон застосовувався для демонстрації можливості досягнення протизапальної дії в цій моделі (Рис. 7).У тій саме експериментальній моделі досліджувався зміст простагландину Е2, секретований в РБАЛ. PGE2 є одним з основних простагландинів, що бере участь в запаленні. Це збільшує проникність судин (набряк) і біль. В експериментальних умовах, вміст PGE2 в РБАЛ значно збільшувався через 48 годин після впливу ЛПС. Бронхипрет® зменшував кількість PGE2 в РБАЛ, знову продемонструвавши свою протизапальну дію (Рис. 8).

Вміст простагландину

Fath R. Erkältungshusten : Pflanzenkombination verringert wirksam Husten und lindert  Atemwegsbeschwerden , Der Hausarzt 14, (2012) 66-67.

САМОЛIКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКIДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ´Я